Nastavení obsahu cvičení

 1. Nejprve se přihlaste do aplikace Včelka a následně spusťte zvolené cvičení.

 2. V prostředí spuštěného cvičení klikněte vpravo nahoře na tlačítko "ZMĚNIT NASTAVENÍ".

 3. Po kliknutí se vám zobrazí okno, kde můžete nastavit:
  • velikost písma
  • zvýraznění aktuálního slova / textu
  • změnu fontu (stylu) písma - např. psací písmo
  • přepnutí jen velkých a malých písmen
  • zapnutí / vypnutí zvuků (čtení nahlas, odpočet před začátkem cvičení, pochvaly aj.) 
  • barvu písma, zvýraznění a pozadí
  • zvýraznění slabik
  • šířku pracovní plochy
  • jazyk studenta (dvojjazyčné instrukce v matematice)
  • a další