Profil žáka

Snažíme se, aby Včelka pomáhala každému. Abyste mohli s žáky rovnou procvičovat, je důležité každému založit svůj individuální profil.

Jak přidat nový profil žáka?


Jakmile profil nastavíte (zadáte jméno, věk a přiřadíte obrázek) můžete žákovi přiřadit cvičení:

1. Pokud jste si již cvičení ve Včelce prošli a víte, kam sáhnout - můžete je žákům přiřadit ručně

2. Jakmile ale potřebujete aby dítě procvičovalo okamžitě, je možné zvolit automatická cvičení, která se na základě věku, třídy a úrovně čtenáře vygenerují “na míru”. U některých případů se může nabídnout i DIAGNOSTIKA, kterou s žákem můžete projít a lépe tak odhalit konkrétní problémy ve čtení.