Snažíme se, aby Včelka pomáhala každému. Abyste mohli se žáky efektivně procvičovat, je důležité každému z nich založit individuální profil.

Jak přidat nový profil žáka?


Jakmile profil nastavíte (zadáte jméno, věk a přiřadíte obrázek), můžete žákovi přiřadit jednotlivá cvičení:

1. Pokud jste si již cvičení ve Včelce prošli a víte, která potřebujete - můžete je žákům přiřadit sami ručně

2. Pokud potřebujete aby dítě procvičovalo okamžitě, je možné zvolit automatická cvičení, která se na základě věku, třídy a úrovně čtenáře vygenerují “šítá na míru”. V některých případech vám zde vyjede i možnost DIAGNOSTIKY, kterou se žákem můžete projít a lépe tak specifikovat jeho konkrétní problémy ve čtení.