Včelka

Výukový program Včelka je vytvářen odborníky z oblasti čtení a poruch učení tak, aby zlepšoval úroveň čtenářských dovedností a pomáhal dětem při obtížích se čtením, zejména pak dětem s dyslexií. Zaměřuje se na rozvoj techniky čtení, porozumění čtenému textu, počáteční psaní a podporu fonologických dovedností. Včelka se stále rozvíjí a rozšiřuje svůj obsah. V současné době je v aplikaci možné mimo čtení procvičovat také anglický, německý či španělský jazyk.


Komu je Včelka určena?

1. Skupinám žáků pro společné použití ve třídě ŠKOLA NA POLÍČKU

  • Více než 350 škol po celé republice již zařadilo Včelku do běžné výuky.
  • Nejrozšířenějším použitím je společná práce na interaktivní tabuli či na projektoru. Velice oblíbená je však také skupinová práce na tabletech a počítačích.
  • Program šetří pedagogům čas s přípravou do hodin (nevyčerpatelný zdroj příkladů a inspirace), nevyžaduje kopírování materiálů, a tak šetří také náklady.

    2. Jednotlivým žákům pro individuální práci ve škole, v poradně i doma

  • Včelka je adaptivní aplikací, dokáže tak pro každého žáka sestavit seznam cvičení na míru.
  • V nabídce je široký výběr interaktivních cvičení (více než 500) s obrázky, zvuky, animacemi a pochvalami - to vše pomáhá udržet pozornost dětí a učit je hravou formou.
  • Včelka je taktéž oblíbeným individuálním nástrojem pro domácí procvičování dětí a umožňuje užitečné sdílení dohledu. S jedním žákem tak může v rámci jednoho účtu pracovat například paní učitelka, speciální pedagog/logoped a rodič.