Předměty a cvičení ve Včelce

1. ČEŠTINA A ČTENÍ

Včelka pokrývá celý proces výuky čtení s výukovými materiály vhodnými od předškolního věku až po zhruba 5. ročník základní školy (celkově více než 120 různých cvičení). V případě obtíží se čtením je Včelka vhodná i pro starší studenty, včetně středoškoláků.

Včelka obsahuje v předmětu ČTENÍ pět sekcí cvičení:

  1. První sekce, Technika čtení, nabízí cvičení v různých obtížnostech (od písmen po nejnáročnější slovní spojení) pro trénink čtení a to včetně možnosti využití nahrávek slovního obsahu pro kontrolu správnosti nebo filtrování obsahu dle aktuálních potřeb výuky.

  2. Druhá sekce, Fonologie, nabízí cvičení vytvořená pro nácvik fonologických dovedností, například rýmování, určování slabik nebo hláskování.

  3. Třetí sekce, Hry a hříčky, obsahuje herněji pojatá, oddechová a zábavná cvičení s tématikou čtení, například pexeso, slovní tetris, had nebo střelnice.

  4. Čtvrtá sekce, Psaní, nabízí cvičení pro trénink počátečního psaní v problémových situacích typu doplňování chybějících písmen, doplňování háčků a délek samohlásek, měkčení, spodobu znělosti ale například i diktát v různých obtížnostech.

  5. Pátá a zatím poslední sekce, Čtenářská gramotnost, nabízí procvičování pro rozvoj porozumění čtenému textu. V rámci této sekce můžete vybírat od nejjednodušší volby správného tvaru slova v různých pádech a skloňování slov ve větě, skrze další ohýbání slov, práci s číslovkami, tvorbu přídavných jmen nebo užívání zvratných sloves, až po porozumění příslovím, matematickým úlohám a porozumění celým blokům textu.

Jako extra procvičovací materiály ke čtení pak máme ve Včelce i sekci Moje knihovna, kde lze nalézt různé texty od známějších i méně známých autorů.

Ve všech předmětech lze nastavit typ/barvu/velikost písma, barvu pozadí, přidat záložku atp., prostředí je tedy opět uzpůsobeno pro procvičování dětí s SPU.

2. MATEMATIKA

Jednou z hlavních sekcí ve Včelkce je matematika. teré části matematiky dítě nerozumí, nemusí být ihned zřejmé. Pokud má problém se zlomky, často mu nepomůže spousta dalších cvičení na procvičování zlomků. Je pravděpodobné, že ve skutečnosti správně nerozumí už například dělení nebo násobení. Včelka pomáhá takové mezery najít a doplnit.

Pro děti totiž bývá potíž v návaznosti matematických dovedností. Pokud dítě některou oblast nepochopí, je pro něj těžké na ni plynule navázat. Včelka nabízí rozdělení výuky do nejmenších možných konceptů. Díky dlouholetým zkušenostem s dětmi se specifickými poruchami učení máme velmi dobře zmapováno, které všechny mentální kroky musí dítě v hlavě provést, aby skutečně porozumělo danému matematickému konceptu.

3. CIZÍ JAZYKY

Mimo čtení je možné ve Včelce procvičovat na stejném principu také další školní předměty, v současnosti jde o angličtinu, němčinu, polštinu, slovenštinu a španělštinu. V rámci cizích jazyků je procvičování zaměřeno na trénink gramatiky a slovní zásoby. Ovládání je zde stále stejně intuitivní jako je tomu u čtení. Navíc je možné vybírat cvičení nejen podle třídy a typu cvičení, ale i dle aktuálně probíraného tématu (např. barvy, rodina, zvířata...).

Jak přepínat mezi předměty?

Pokud máte angličtinu či španělštinu ve Včelce zpřístupněnou (máte na tyto předměty koupenou platnou licenci, nebo je v rámci zkušební doby volně používáte), je možné se mezi těmito předměty libovolně přepínat.

Je to velice jednoduché a jsou rovnou dva způsoby, jak jazyky přepnout:

  1. Po přihlášení do aplikace se automaticky dostanete na Úvodní obrazovku, zde kliknete na možnost Všechna cvičení, kde se vám posléze nabídne možnost výběru cvičení dle různých kritérií. První řádek v této sekci je klikatelný výběr mezi jednotlivými přístupnými předměty.

  2. Druhý způsobem je pak přímo profil jednotlivého žáka, které můžete přepínat v případě, že chcete rovnou procvičovat, nebo upravit jednotlvá cvičení.