V případě, že má vaše škola navíc k základní školní licenci zakoupen i balík individuálních žákovských licencí pro domácí procvičování (typicky 50, 100 nebo 200 kusů), pak je tyto licence nutné pro jednotlivé žáky přiřadit.

Každý učitel spadající pod vaši školu může čtenářům, které sám vytvořil NEBO které má dostupné v rámci odborného dohledu (Jak přidat odborný dohled je popsáno zde: Přidání odborného dohledu), přidat licenci z tohoto balíku žákovských licencí. Celkem lze přiřadit vámi zakoupený počet (např. 100), to komu jsou přiřazeny lze ale v průběhu roku změnit.

Typický příklad přiřazení:

  1. Jeden z rodičů žáka se doma zaregistruje pro používání Včelky.
  2. Rodič pak ke svému čtenáři přidá vybraného učitele školy jako Odborný dohled (Jak přidat odborný dohled je popsáno zde: Přidání odborného dohledu)
  3. Učitel se přihlásí do Včelky a v sekci Nastavení / Čtenáři / Všichni čtenáři pod mým dohledem kliknutím na Přiřadit licenci potvrdí přidání licence konkrétnímu žákovi (čtenáři).

Přiřazení licence